Prawo i linki

AKTY PRAWNE

Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Prawo o notariacie
Kodeks spółek handlowych
Kodeks cywilny

PRZYDATNE LINKI

Elektroniczne Księgi Wieczyste
Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Krajowa Rada Notarialna
Ministerstwo Sprawiedliwości
Izba Skarbowa we Wrocławiu
Sejm – prawo